FURS-ovi odgovori na vprašanja glede trošarin

Vprašanja povezana z regulatornimi temami, kot so plačevanje dajatev, objave v medijih
Odgovori
Uporabniški avatar
Spiritopher
Prispevkov: 9
Pridružen: Petek 05 Jan 2024, 21:23
Kontakt:

V tej temi posredujem odgovore na vprašanja glede trošarin, ki sem jih prejel s strani FURS-a. Mogoče bojo še komu v pomoč. Če ima še kdo kakšne odgovore na svoja vprašanja glede trošarin, dobrodošel da deli tukaj.
Uporabniški avatar
Spiritopher
Prispevkov: 9
Pridružen: Petek 05 Jan 2024, 21:23
Kontakt:

Zadeva: Nastanek obveznosti za obračun in plačilo trošarine v primeru proizvodnje in prodaje žganja v okviru statusa mali proizvajalec žganja


Na Generalni finančni urad ste se obrnili s prošnjo po razlagi Zakona o trošarinah v delu, ki se nanaša na nastanek obveznosti za obračun in plačilo trošarine pri proizvodnji in prodaji žganja v okviru statusa mali proizvajalec žganja. V vašem e-sporočilu ste navedli, da ste do sedaj kot fizična oseba proizvajali žganje s statusom mali proizvajalec žganja. Glede na naknadno pridobljene informacije ste registrirali dejavnost proizvodnje žganih pijač kot samostojni podjetnik (s.p.). Zanima vas, ali lahko žganje, ki ste ga proizvedli kot fizična oseba s statusom malega proizvajalca žganja, pred odprtjem s.p., prenesete na s.p. Zanima vas tudi, če izpolnjujete pogoje za malega proizvajalca žganja tudi v primeru, da kot s.p. proizvedete manj kot 150 l 100 % alkohola, oziroma ali morate kot s.p. v vsakem primeru plačati 100 % trošarino za proizvedeno žganje, ter kdaj v tem primeru nastane obveznost za predložitev obračuna in plačilo trošarine.

V nadaljevanju vam pojasnjujemo:

Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 s spremembami; v nadaljevanju ZTro-1) v 79. členu opredeljuje malega proizvajalca žganja in sicer je to oseba, ki v davčnem obdobju, ki se začne 1. maja preteklega leta in konča 30. aprila tekočega leta proizvede največ 150 litrov 100 vol. % alkohola. Mali proizvajalec plača trošarino v višini 50 % zneska, določenega s 6. točko drugega odstavka 71. člena ZTro-1. Mali proizvajalec žganja je torej lahko oseba ne glede na to ali je fizična ali pravna, če proizvede žganje v količini do 150 litrov 100 vol. % alkohola v davčnem obdobju. Vse proizvedene količine žganja so obdavčene s trošarino in sicer po znižani 50 % stopnji veljavne trošarine za etilni alkohol.

Mali proizvajalec žganja obračuna trošarino in predloži obračun trošarine na obrazcu TRO-ALK2 do 31. maja tekočega leta za preteklo davčno obdobje, plača pa jo najpozneje do 30. junija tekočega leta. Obračun trošarine predloži za tisto davčno obdobje, v katerem je nastala obveznost za obračun in plačilo trošarine. Prijavo malega proizvajalca žganja opravi davčni organ v evidenco trošarinskih zavezancev po uradni dolžnosti na podlagi prejetega obračuna.

Kot izhaja iz vaših dodatnih pojasnil ste registrirali dejavnost proizvodnje žganih pijač kot samostojni podjetnik (s.p.). Glede na to, da je samostojni podjetnik fizična oseba, ki samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru svojega podjetja in za obveznosti iz poslovanja odgovarja s svojim osebnim premoženjem, menimo, da je prenos proizvedenih količin žganja kot fizična oseba, torej pred registracijo s.p., dopusten. Pristojni oddelek za trošarine bo po uradni dolžnosti uredil podatke v IS E-TROD glede vaše spremembe opravljanja dejavnosti proizvodnje žganja v okviru statusa mali proizvajalec žganja takoj, ko ga obvestite o začetku izvajanja dejavnosti proizvodnje žganja v okviru s.p. Obvestilo posredujete na e-naslov Oddelka za trošarine in okoljske dajatve Jesenice (kr.tro.fu@gov.si).

Za količine žganja proizvedene v davčnem obdobju od 1. maja 2023 do 30. aprila 2024 predložite obračun trošarine kot mali proizvajalec žganja z novim statusom (izberete matično številko, ki ste jo prejeli ob odprtju s.p.) na obrazcu TRO-ALK2 do 31. maja 2024 ter trošarino plačate do 30. junija 2024. Izpostavljamo, da proizvedene količine žganja, ki ste jih v tem davčnem obdobju proizvedli kot fizična oseba – občan in količine žganja, ki jih še boste v tem davčnem obdobju proizvedli kot s.p. skupaj ne smejo presegati 150l 100 vol.% alkohola. To pomeni, da se količinska omejitev proizvedenega žganja, ki je pogoj za izpolnjevanje statusa malega proizvajalca žganja, nanaša na osebo ne glede ali izvajate proizvodnjo žganja kot fizična oseba ali kot s.p.

V primeru preseganja količinske omejitve (150 litrov 100 vol. % alkohola v davčnem obdobju) oseba ne izpolnjuje več pogojev za malega proizvajalca žganja. Davčnemu organu do 30. aprila tekočega leta, v katerem je presegla količinske omejitve, prijavi spremembo statusa oziroma pogojev poslovanja iz tega naslova in z novim statusom (proizvajalec) predloži obračun trošarine na obrazcu TRO-ALK2, s katerim obračuna trošarino za celotno proizvedeno količino žganja za davčno obdobje z uporabo zneska iz 6. točke drugega odstavka 71. člena ZTro-1 (polni znesek). Za predložitev obračuna trošarine in plačilo trošarine se upoštevajo roki, ki veljajo za proizvajalca. To pomeni, da proizvajalec alkohola in alkoholnih pijač predloži obračun trošarine do 25. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja (koledarski mesec) v katerem je nastala obveznost na obrazcu TRO-ALK2. Trošarino pa plača do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.

V primeru želenih dodatnih informacij se lahko obrnete na oddelek za trošarine pri pristojnem finančnem uradu http://www.fu.gov.si/kontakti/kontaktni ... urs/#c6546.
Zadnjič spremenil Spiritopher, dne Nedelja 21 Apr 2024, 22:43, skupaj popravljeno 1 krat.
Uporabniški avatar
Spiritopher
Prispevkov: 9
Pridružen: Petek 05 Jan 2024, 21:23
Kontakt:

Zadeva: Proizvodnja žganih pijač

Spoštovani,
na Generalni finančni urad ste posredovali vprašanja, ki se nanašajo na obravnavo alkoholnih oziroma žganih pijač z vidika trošarinske zakonodaje. V nadaljevanju vam posredujemo odgovore na vaša vprašanja.

1. Sem mali proizvajalec žganja (torej plačujem 50% trošarino) in sem kupil alkohol za nadaljnjo predelavo (96% etanol, ki sem ga porabil za izdelavo gina), pri nakupu tega alkohola pa sem plačal tudi polno (100%) trošarino. Če do konca obračunskega obdobja ne presežem meje malega proizvajalca žganja, za to proizvedeno pijačo (gin) plačam 50% trošarino. Ker pa sem trošarino plačal že ob nakupu alkohola, bom vložil zahtevek za vračilo trošarine. Zanima me, ali bom dobil vrnjeno trošarino po stopnji 100%, ki sem jo plačal ob nakupu alkohola, ali po stopnji 50%, ki jo bom plačal ob prijavi količine proizvedenega alkohola.

Odgovor: Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/2016 s spremembami; v nadaljevanju ZTro-1) v prvem odstavku 79. člena opredeljuje malega proizvajalca žganja kot osebo (fizično in pravno), ki v davčnem obdobju, ki se začne 1. maja preteklega leta in konča 30. aprila tekočega leta, proizvede največ 150 litrov 100 vol. % alkohola.

Za žganje iz 79. člena ZTro-1 se v skladu z osmim odstavkom 79. člena šteje naravno žganje iz tarifne oznake 2208, dobljeno z destilacijo alkoholno prevretega soka, drozge, tropin ali pikeja iz sadja, grozdja, gozdnih plodov ali alkoholno prevrete melase iz sladkorne pese, žita, krompirja in drugih kmetijskih rastlin, ter brez dodanega sladkorja, medu, škrobnega sirupa ali surovin na bazi škroba, surovega in rafiniranega etilnega alkohola ter brez umetnih barvil in arome.

Glede na navedeno lahko mali proizvajalec žganja izvaja proizvodnjo žganja iz osmega odstavka 79. člena ZTro-1, katera ne vključuje možnosti nakupa etilnega alkohola za namene proizvodnje navedenega žganja iz osmega odstavka in alkoholnih pijač iz devetega odstavka 79. člena ZTro-1. V kolikor pa oseba kupi etilni alkohol za namene proizvodnje alkoholnih pijač, pa lahko to proizvodnjo alkoholne pijače, za katero je bil izveden nakup etilnega alkohola, izvaja le v statusu proizvajalca.

To pomeni, da boste kot mali proizvajalec žganja lahko proizvajali alkoholne pijače z destilacijo alkoholno prevretih surovin iz osmega odstavka 79. člena ZTro-1 (drozge, tropin ali pikeja iz sadja, grozdja, gozdnih plodov ali alkoholno prevrete melase iz sladkorne pese…) in boste hkrati proizvajalec alkoholne pijače (npr. gina), ki bo proizvedena iz kupljenega etilnega alkohola, torej brez izvedbe destilacije alkoholno prevretih surovin iz prej citirane določbe.

Ista oseba ima torej lahko hkrati oba navedena statusa, vendar le v primeru, da ne gre za istovrstno proizvodnjo (npr. ista vstopna surovina brez nakupa etilnega alkohola, isti postopek pridobivanja konkretne alkoholne pijače). Če povzamemo, proizvodnja konkretne alkoholne pijače pridobljene z destilacijo surovin navedenih v osmem odstavku 79. člena ZTro-1, ki bi se hkrati izvajala v obeh statusih ni dopustna.

Glede na navedeno se boste morali v primeru nakupa etilnega alkohola prijaviti kot proizvajalec trošarinskih izdelkov na obrazcu TRO-P. Obračun trošarine v tem primeru (za proizvedeni gin iz kupljenega etilnega alkohola) se predloži do 25. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem je nastala obveznost za obračun trošarine na obrazcu TRO-ALK2. Davčno obdobje za obračun trošarine je koledarski mesec. Trošarinski zavezanec obračunano trošarino za davčno obdobje plača v državni proračun do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.

Kar se tiče vračila že plačane trošarine za nakupljeni etilni alkohol, pa ste kot proizvajalec, ki je nabavil trošarinske izdelke po ceni z vključeno trošarino (etanol) in ga porabil kot sestavino za izdelavo drugih trošarinskih izdelkov (gin), na podlagi 4. točke 19. člena ZTro-1, lahko upravičeni do vračila trošarine za vhodno surovino – etanol. Pravica do vračila trošarine za navedeni trošarinski izdelek, porabljen v lastni proizvodnji, se uveljavlja na podlagi dokazila o plačilu trošarine za končni izdelek.

Upravičenec do vračila plačane trošarine vloži zahtevek za vračilo trošarine kot mesečni zahtevek do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec, v katerem je nastal razlog za vračilo trošarine, ali kot letni zahtevek do 30. junija tekočega leta za preteklo leto, v katerem je nastal razlog za vračilo iz prvega odstavka 19. člena ZTro-1. Mesečni in letni način uveljavljanja vračila trošarine v posameznem koledarskem letu se izključujeta. Zahtevek za vračilo trošarine v skladu s 7. točko prvega odstavka 19. člena ZTro-1 se prav tako predloži na obrazcu »Uveljavljanje vračila plačane trošarine »TROVVRAČILO.«

2. Če prav razumem, mi za likerje, ki jih proizvedem iz lastno proizvedenega žganja, ni treba plačati trošarine, ampak jo plačam samo za žganje, ki ga uporabim za proizvodnjo teh likerjev. Ali to velja samo za male proizvajalce, ali tudi za proizvajalce?

Odgovor: To velja le za male proizvajalce žganja. Določba devetega odstavka 79. člena ZTro-1 namreč določa, da obveznost za obračun in plačilo trošarine ne nastane za alkoholne pijače, ki jih z mešanjem, staranjem, aromatiziranjem, dodajanjem, tipiziranjem, barvanjem ali drugim postopkom ali tehnologijo proizvede mali proizvajalec iz lastno proizvedenega žganja iz osmega odstavka istega člena, in se uvrščajo v 69. ali 70. člen ZTro-1.

3. Za izdelavo nekaterih pijač, kjer uporabljam sveže rastline/rastlinske dele in sem zato vezan na določeno obdobje v letu, si takrat pripravim alkoholni izvleček teh rastlin/rastlinskih delov. Temu bi torej lahko rekli polizdelek, ker to še ni pijača za uživanje, ampak sestavina za izdelavo pijače. Kako je v tem primeru s trošarino, če mi po koncu obračunskega obdobja ostane zaloga teh alkoholnih izvlečkov, ki jih še nisem porabil za izdelavo pijače?

Odgovor: Obravnava trošarinskih izdelkov – alkoholnih pijač je odvisna od njihove uvrstitve v tarifno oznako in posledično v ustrezno vrsto alkoholnih pijač. Za natančen odgovor na vaše vprašanje bi potrebovali več informacij glede opisanih alkoholnih izvlečkov (npr. natančen opis izdelave, sestavine…), da bi jih lahko pravilno uvrstili.

4. Pri destilaciji žganih pijač ločimo več frakcij. Nekatere frakcije niso dobre/jih ne uporabimo v končnem izdelku - pijači. Poleg tega pa pri destilaciji prihaja do izgub zaradi izhlapevanja. Zanima me, če se ta neuporabljen alkohol in izgube zaradi izhlapevanja tudi upošteva pri plačevanju oziroma vračilu trošarine.

Odgovor: Pri proizvodnji v statusu malega proizvajalca žganja, za neuporabni destilat, ki se ga zavrže in ni namenjen zaužitju, ne nastane obveznost za obračun trošarine. Mali proizvajalec žganja v obračunu trošarine (ki se predlaga za davčno obdobje, ki se začne 1. maja preteklega leta in konča 30. aprila tekočega leta) torej izkaže vse proizvedene količine uporabnega etilnega alkohola, tudi če ni uporaben za proizvodnjo končnega izdelka (lahko pa se uporabi za proizvodnjo drugih alkoholnih pijač).

Proizvajalec alkoholnih pijač pa mora v mesečnem obračunu trošarine obračunati trošarino za celotni proizvedeni destilat (uporabni in neuporabni - odpadni), ki nastane pri proizvodnji žganih pijač. Proizvajalec trošarinskih izdelkov pa ima v skladu s 7. točko prvega odstavka 19. člena ZTro-1 možnost uveljavljati vračilo plačane trošarine za proizvedene trošarinske izdelke na zalogi, za katere je plačal trošarino, vendar so postali neužitni oziroma neuporabni in so bili uničeni pod nadzorom davčnega organa.

Predlagamo vam, da se za dodatne informacije obrnete na oddelek za trošarine pri pristojnem finančnem uradu http://www.fu.gov.si/kontakti/kontaktni ... urs/#c6546.
Odgovori